Biografie

Jmenuji se Josef Spitzer a jsem skladatel a dirigent. Základní hudební studia jsem získal ve Vojenské hudební škole jako instrumentalista (baskřídlovka, housle), později jsem pracoval jako aranžér a kapelník tanečního orchestru. Studium na Pražské konzervatoři hudby jsem ukončil absoloventskými koncerty (dirigování a skladba) v roce 1964. Ve studiu skladby jsem se orientoval na novodobé kompoziční směry (seriální hudba, aleatorika, elektronické koláže) získávané stážemi v Darmstadských kurzech i na festivalech Varšavký podzim. Následoval konkurz v Československé televizi na hudebního režiséra s funkcí ozvučování pořadů archivní hudbou. Můj skladatelský vývoj je nadále autodidaktický a směřuje k volné, nekomerční tvorbě. Vedle tohoto hlavního úsilí komponuji hudby scénické a filmové v různých produkčních týmech. Dnes ve vlastním nahrávacím studiu realizuji projekty, s nezávislým posláním, experimentující většinou s formálními strukturami.